آیین باز نشر در رسانه ها

سیبیا رسانه ای رایگان می باشد ، با پوشش اخبار روز و آشنایی هر چه بیشتر و بهتر دوست داران تکنولوژی اپلی.

نوشته هایی که در سیبیا منتشر میشوند با صرف هزینه و زمان همراه اند ، نوشته هایی که برگردان اخبار روز و زبان اصلی به زبان شیرین پارسی می باشند.

پس اگر نوشته های منتشر شده در سیبیا ، بخواهند در رسانه دیجیتال یا چاپی دیگری چاپ ، نقل قول و یا باز نشر شوند ، سیبیا حق خود می داند که پیش از آن مطلع شده و در صورت رضایت این کار انجام پذیرد.

همچنین بازنشر نوشته های سیبیا بایستی حتما با اشاره به منبع ، و ذکر نام و آدرس اینترنتی سیبیاصورت پذیرد.